Webinar

Webinar: Faglighed i entreprenørielle undervisningsforløb

Scenariedidaktik kan forekomme umiddelbart fornuftig fordi den sætter rammerne for at eleverne arbejder i autentiske, samarbejdende og producerende sammenhænge - og det motiverer og gør eleverne engagerede.

 

Men en af de væsentligste årsager til at vælge scenariedidaktik bør være at det giver bedre muligheder for at eleverne udvikler deres kompetencer og faglighed.

 

I dette webinar præsenterer Professor Jeppe Bundsgaard, fra DPU, en holistisk faglighedsforståelse fra et scenariedidaktisk perspektiv. Den består i fem dimensioner: Perspektiv, Interesse, Social konstellation, Systematisk tilgang til verden og Et fagsprog samt viden, procedurer, opgaver og artefakter.

I webinaret vil Jeppe Bundsgaard diskutere hvordan scenariedidaktikkens undervisningsmetodiske tilgange har potentiale til at støtte at eleverne udvikler holistiske fagligheder. Og han peger på de udfordringer i forhold til faglighed en scenariedidaktisk tilgang giver for såvel lærere og elever.

 

Jeppe Bundsgaard er Professor ved Aarhus Universitet, DPU og forsker bl.a. i den såkaldte scenariedidaktik. Han er Jeppe Bundsgaard er tilknyttet uddannelsen i Didaktik med særlig henblik på dansk og medlem af Forskningsprogram for fagdidaktik. Han er endvidere medredaktør og medforfatter på den kommende Håndbog i Scenariedidaktik.

Velkomst ved Fonden for Entreprenørskabs Uddannelseskonsulent for gymnnasieområdet, Lars Frisdahl 

Kort præsentation af Fondens aktiviteter og tilbud, samt muligheden for at søge fondsmidler