Optagelse

Webinar: Hvordan forbedres de skriftlige matematikopgaver - uden merarbejde?

Inspireret af præmisserne om, at læreren skal lede, udvise omsorg og nørde har Køge Gymnasium i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab og i samarbejde med eksterne undervisere tilknyttet projektets Facebookside arbejdet på at udvikle en fælles progression i matematik, hvor IT frigør lærerressourcer, så læreren kan opretholde den didaktiske kvalitet eller endog forbedrer undervisningen.

Materialet blev præsenteret på et webinar afholdt den: 28. januar, 2021, kl. 14.00 - 16.00.