Webinar

Webinar om forårets ansøgningsrunde til videregående uddannelser

Program for webinar om forårets ansøgningsrunde til videregående uddannelser

Fonden for Entreprenørskab arbejder for, at entreprenørskab skal være en naturlig del af undervisningen i Danmark. Der er efterspørgsel på dimittender, der kan bidrage til en bæredygtig fremtid og et entreprenant mindset. Den efterspørgsel skal matches i relevante og attraktive uddannelser, der styrker de studerendes innovative og kreative kompetencer, og integrerer entreprenørskab på tværs af uddannelseslandskabet.

Programmets første del har fokus på de strategiske midler.

Programmets anden del har fokus forårets øvrige temaer.

  • Introduktion til forårets temaer, fokus, formål og den online proces,
  • Filmskolen: Kristine Ploug, specialkonsulent på Filmskolen, fortæller om sine erfaringer med at søge strategiske midler til entreprenørskab og om den efterfølgende udviklingsproces på skolen.
  • Q&A om de strategiske midler

– en introduktion til hvert tema og formål:

  • Bæredygtighed og Verdensmålene
  • Diversitet og kvindelige iværksættere
  • Udvikling af fag, kurser og uddannelser
  • Udvikling af nye co-curriculære indsatser
  • Opkvalificering af undervisere
  • Q&A
  • Evaluering