Masterclass Webinar

Demokratiske virksomheder og demokratisk iværksætteri

Demokratiske virksomheder og demokratisk iværksætteri (andelsiværksætteri) er de seneste år kommet på dagsordenen i Danmark. Vi halter dog bagefter i sammenligning med mange andre EU lande og USA.

Baseret på en gennemgang af, hvad en demokratisk virksomhed er (høj grad af medeje koblet med høj grad af medbestemmelse), diskuterer vi potentialet  ved demokratisk iværksætteri – også som et evt. svar på den samfundsnyttige virksomhed og det gode (arbejds-) liv.

Denne online masterclass afholdes af Tænketanken Demokratisk Erhverv i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab