Webinar

Didaktisk rammesætning af entreprenørskabsundervisning-

Onsdag den 10. november, kl. 14.30 - 16.00

Dette webinar giver konkrete tips til at rammesætte entreprenørskabsundervisning i og på tværs af fag. Der vil være eksempler fra fagene: dansk, matematik, historie, naturfag og samfundsfag, og eksemplerne er rettet mod indskoling, mellemtrin og udskoling. Ligeledes vil der også være eksempler fra gymnasieskolen.    

I webinaret vil Simon Skov Fougt præsentere og udfolde aktiviteter med afsæt i entreprenørskabsundervisning med fokus på en faseopdelt tilgang – ON FIRE.

Innovation- og entreprenørskabsundervisning er kendetegnet ved en undersøgende og handlende tilgang til projektorienteret undervisning, hvor eleverne skal komme med løsninger på virkelighedsnære problemstillinger. Eleverne skal altså handle på muligheder og idéer, der kan skabe værdi. Der er med andre ord et udtalt produktfokus i tilgangen.

 

Undervejs berøres behovet for faglig fordybelse gennem såkaldte faglige loops og timeouts.

 

Oplægget er struktureret således, at deltagerne kan komme uforberedt og få idéer til, hvordan man kan planlægge entreprenørskabsundervisning, eller man kan komme med en idé, som gennem de indlagte øvelser kan forfines.

 

Simon Skov Fougt er lektor i literacy reserach på Aarhus Universitet, DPU og forsker bl.a. i den såkaldte scenariedidaktik, som har fokus på at trække verden uden for skolen ind. Han er tidl. folkeskolelærer og har forfattet flere scenariedidaktiske/entreprenørielle undervisningsmaterialer og artikler, og endelig er han hovedredaktør på den kommende Håndbog i Scenariedidaktik. Læs mere på http://www.simon-skov-fougt.dk