Webinar

Elevers værdiskabelse, som en del af skolens organisationsudvikling

Siden 2005 har innovation indgået som en del af gymnasiets formål. Indtrykket er, at innovation primært har været en del af ”særlige” og ofte tværfaglig undervisningsforløb, og at ”den innovative proces” ofte har fungeret som et mål i sig selv. Integration eller indlejring i fag er således langt mindre beskrevet. I dette webinar gives der et eksempel på hvordan man igennem arbejde med æstetiske lærerprocesser i faget dansk kan bidrage til at gøre skolen til et endnu bedre sted at være elev.

Kl. 14: Velkomst og praktisk info v. Uddannelseskonsulent Lars Frisdahl fra Fonden for Entreprenørskab

Kl. 14.05: Kort introduktion hvem Fonden for Entreprenørskab er, samt introduktion af de mest aktuelle materialer der er udviklet på gymnasieområdet, v. Uddannelseskonsulent Lars Frisdahl fra Fonden for Entreprenørskab.

Kl. 14.15: Oplæg om arbejdet med æstetiske læreprocesser på Syddjurs Gymnasium, ved Lektor Anne Sofie Andersen.

Kl. 14.45: Spørgsmål og diskussion

Kl. 14:55: Afrunding og evaluering

Kl. 15: Slut

Relaterede arrangementer