Optagelse

Game-Based Learning (GBL21) – innovationsprocesser og designtænkning

I det her webinar vil Professor Thorkild Hanghøj præsentere et scenariedidaktisk bud på, hvordan man kan arbejde med designtænkning engagerende og produktionsorienteret arbejdsform i undervisningen.

Det empiriske afsæt er det omfattende forskningsprojekt GBL21 (Game-Based Learning in the 21st Century), der er er støttet af Innovationsfonden (gbl21.aau.dk). I projektet har skoleelever udviklet designkompetencer gennem at undersøge virkelighedsnære problemstillinger samt designe og afprøve prototyper med fokus på analoge og digitale spildesigns. Fx ved at udvikle brætspil om problemer med hård tone på nettet eller programmere læringsspil i Scratch. Webinaret vil sætte fokus på nogle af de didaktiske muligheder og begrænsninger, som er knyttet til at arbejde med designtænkning som scenariedidaktisk undervisningsform,

Webinaret er nummer 2 af 4, som Fonden for Entreprenørskab afholder i 21-22, med Simon Skov Fougt, Jeppe Bundsgaard, Thorkild Hanghøj og Morten Misfeldt, fra DPU i forbindelse med produktionen af bogen: "Håndbog i Scenariedidaktik". I det første webinar, der blev afholdt den 10. november, præsenterede Simon Skov Fougt en didaktisk rammesætning af entreprenørskabsundervisning.Dette webinar er nummer to i rækken.

I scenariedidaktikken lægges rammerne for at eleverne arbejder i autentiske, samarbejdende og producerende sammenhænge. Det motiverer og engagerer og giver bedre muligheder for at eleverne udvikler deres kompetencer og faglighed viser forskningen. Og i bogen giver 40 forfattere konkrete eksempler på hvordan man kan arbejde scenariedidaktisk i fag i grundskole og gymnasium. Bogen forventes udgivet til 1. april, men se mere herom på Simon Skov Fougts hjemmeside.

Thorkild Hanghøj er Professor MSO ved Aalborg Universitet og forsker i brug af spil i undervisningen. Han er medkoordinator af Center for Anvendt Spilforskning og er endvidere medredaktør og medforfatter på den kommende Håndbog i Scenariedidaktik.