Fysisk fremmøde

Kreativ kompetence i Gymnasiet

I denne workshop lærer du om de grundlæggende kognitive kreative kompetencer, og du lærer hvordan du kan træne og efterspørge dine elevers kreative kompetencer gennem din undervisning.

Kreativitet er en proces, der grundlæggende handler om at lege med idéer, tanker, muligheder og materialer. Kreativitet handler om at kende et områdes regler og begrænsninger og så bevæge sig på kanten af dem for at skabe nyt. Kreativ kompetence er en af tidens mest efterspurgte kompetencer.

Udover det åbenlyse i at vores kreativitet hjælper os til at være nytænkende og innovative, er der flere grunde til at det i en gymnasiesammenhæng er ønskeligt i højere grad at fokusere på elevernes kreativitet.

Når du bevidst begynder at efterspørge dine elevers kreativitet fremmer du i høj grad nysgerrigheden, engagementet og indlæringsevnen.

Indlæringsevnen er en ofte overset gevinst ved at invitere kreativiteten indenfor i undervisningslokalet. Forklaringen hænger sammen med at vi, i processen med at tilegne os et fag, altid har flere kreative kompetencer i spil. Bl.a. til at koble og skabe mening i mødet mellem ny og gammel viden.

Når du som lærer i højere grad bevidst begynder at træne og efterspørge dine elevers kreativitet i din undervisning, træner og udvikler du automatisk deres kreative kompetencer.

 

PROGRAM for 6 timers workshop:

  • Introduktion til konkrete kognitive kreative kompetencer, der er relevante i gymnasiesammenhæng
  • Konkrete eksempler på hvordan dine elever kan træne kreativitet som del af undervisningen
  • Konkrete eksempler på hvordan du efterspørger dine elevers kreativitet i et kreativt læringsmiljø
  • Model for facilitering af kreativitet, både som individuelt arbejde og som gruppearbejde
  • Model og eksempler på hvordan du bringer elevernes kreativitet i spil i din undervisning
  • På workshoppen udvikler du selv ideer til hvordan du konkret kan gribe det an i din undervisning

Efter kurset får du adgang til inspirerende online materiale i form af træningsøvelser, undervisningseksempler og andre materialer du kan begynder at bruge i din egen undervisning.

UNDERVISEREN:
Workshoppen er udviklet og afholdes af Søren Hansen fra Aalborg universitet. Den er baseret på 15 års forsknings- og udviklingsarbejde i forskningsgruppen for uhæmmet videns anvendelse ved Aalborg Universitet. Forskningsgruppen står bl.a. bag en lang række praksisnære koncepter og programmer, der udvikler individer og gruppers kreative kompetencer på alle uddannelsesniveauer og brancher i arbejdslivet.