Fysisk fremmøde

Makerdidaktik & teknologiforståelse for gymnasielærere

Makerdidaktikken har som mål at styrke elevernes empowerment og fremme kritisk tænkning.

Ved at ruste mennesker til at kunne fungere i en stadig mere teknologisk avanceret verden igennem at skabe innovative løsninger og produkter, arbejdes der med at give eleverne kompetencer til at kunne anvende teknologi og reflektere kritisk over dens rolle.

I denne workshop lærer du om de grundlæggende tilgange som designtænkning, projektdidaktik og iterative læreprocesser, og hvordan du kan inddrage materialitet og teknologi som væsentlige elementer i læring og projektarbejde.

Du vil igennem kurset lære mere om makerdidaktik og få konkrete værktøjer til at udvikle casebaserede forløb, der fremmer elevernes handlekompetencer. Du vil blive introduceret til en grundlæggende metodemodel, der kan anvendes som afsæt for forløb på tværs af den gymnasielle fagrække og i flerfaglige forløb. Kurset vil desuden beskæftige sig med temaer om rummets læringspotentiale og forankring i skolens hverdag, så du står bedre rustet i dit fremadrettede arbejde med makerdidaktik. Derudover vil du stifte bekendtskab med andre af Fonden for Entreprenørskab tilbud til gymnasielærere.

Workshoppen er udviklet i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab og afholdes af Lektor Stine Mikkelmann fra Frederikssund Gymnasium. Stine Mikkelmann underviser i dansk og er herudover projektleder på DanmarksMakerskabet.dk 

 

Dagens program

Introduktion til konkrete værktøjer, der er relevante i gymnasiesammenhæng

Konkrete eksempler på hvordan dine elever kan bruge makerspaces, som del af undervisningen

Model for facilitering af makerarbejdet, både som individuelt arbejde og som gruppearbejde

På workshoppen udvikler du selv ideer til hvordan du konkret kan gribe det an i din undervisning og du får indblik i, hvordan du kan bruge rummet som led i din didaktiske planlægning. Du vil desuden få input til forankring i din organisation.

Efter kurset får du adgang til inspirerende online materiale i form af undervisningseksempler og andre materialer du kan begynder at bruge i din egen undervisning.