Optagelse

Optagelse fra "Webinar om erfaringer med et fælles SRP-forløb i en 2.g.-klasse på Silkeborg Gymnasium"

I denne webinaroptagelse fortæller dansk- og engelsklærerne Cecilie Ruby Tolstrup og Anna Le Ker fra på Silkeborg Gymnasium om deres erfaringer med et fælles SRP-forløb i en 2.g.-klasse: "Lyrik i tiden" fra "Dansk i tiden - grundbog" (Systime: 2021)


Med afsæt i en række workshops designer og planlægger eleverne med lærerne som konsulenter litterære events med innovativ litteraturformidling.

De litterære events afvikles for og med eksterne målgrupper, som eleverne selv etablerer kontakt til og samarbejder med.


Eleverne på Silkeborg Gymnasium har fx samarbejdet med bosteder for multihandicappede, ældreboliger, folkeskoleelever m.fl. i lokalsamfundet i Silkeborg.

Webinaret blev afholdt den 9. maj, 2022.