Fonden for Entreprenørskab (Mikrolegat) søger studentermedarbejder med flair for databehandling og analyse

Er du initiativrig, detaljeorienteret og har sans for analyse og databehandling? Og vil du være med til at gøre en forskel for studerende, der ønsker at blive bæredygtige iværksættere? Så er du måske Fonden for Entreprenørskabs nye studentermedarbejder.

Som studentermedarbejder i Fonden for Entreprenørskab løfter du vigtige opgaver i de projekter, du involveres i. Du vil i tæt samarbejde med Fondens analyseteam og administrator løse opgaver som udvikling af surveys, dataindsamling og databehandling, bidrage til kvantitative analyser og rapporter samt udføre administrative opgaver forbundet med 4 årlige ansøgningsrunder ifm. Mikrolegatinitiativet.

 

Entreprenørskab skal være for alle

Fonden for Entreprenørskab hjælper skoler og uddannelser med at fremme entreprenante og innovative evner hos elever og studerende. Målet er, at entreprenørskab skal være en naturlig del af undervisningen på alle uddannelsesniveauer i Danmark.

Helt konkret, arbejder Fonden for at sikre, at alle elever og studerende færdiggør skole og uddannelse med evner til at tænke nyt, se muligheder og omsætte ideer til værdi som både talentfulde iværksættere og værdifulde medarbejdere til gavn for Danmark. Vi kalder det entreprenant dannelse.

Fonden for Entreprenørskab er desuden det centrale nationale videncenter og omdrejningspunkt for udvikling af entreprenørskab i undervisningen på alle uddannelsesniveauer i Danmark.

 

Mikrolegat-initiativet

Siden 2011 har Fonden for Entreprenørskab uddelt over 750 Mikrolegater til elever og studerende med innovative iværksætterambitioner. Ved at give et mikrolegat til deres tidlige opstart af egen virksomhed, vil vi bidrage til at elever og studerende får mulighed for at opnå værdifuld erfaring med iværksætteri og skabe virksomheder, der kan føre til flere arbejdspladser, eksportindkomster,vækst og bæredygtighed i samfundet. Samtidig vil vi skabe positiv opmærksomhed omkring iværksætteri og iværksættertalenter på de danske uddannelser og ser legatmodtagerne som rollemodeller for deres medstuderende.

I 2019 blev verdensmålene en integreret del af ansøgningskriterierne, og i 2022 starter vi et nyt initiativ med uddeling af Mikrolegater til elever på erhvervsuddannelserne, som vil arbejde med innovative og bæredygtige idéer. Det er det arbejde, du vil blive en del af. Vi uddeler årligt ca. 130 Mikrolegater.


Om jobbet

Du indgår i et mindre team og en projektgruppe, der specifikt arbejder med udvikling og drift af nyt Mikrolegat-initiativ til elever på erhvervsuddannelserne. Men du vil have berøringsflade og sparring med mange i hele organisationen, særligt analyseteamet.

Som student i Fonden for Entreprenørskab er du med til at løse en bred vifte af arbejdsopgaver:

• Supportere analyseteamet i udvikling af surveys til mikrolegatansøgere fra erhvervsuddannelserne.
• Systematisk indsamle data fra mikrolegatansøgere.
• Behandle data og sikre. at det statistiske overblik løbende er opdateret til brug i præsentationer, rapporter etc.
• Klargøre ansøgninger til komitémøder, hvor vi beslutter hvem der skal modtage legaterne.
• Supportere lederen af Mikrolegat-initiativet med projektadministrative opgaver som fx afrapportering til ministerier og partnere.
• Supportere analyseteamet i udformningen af kvantitative analyser, rapporter og nøgletalspublikationer.
• Hjælpe med større og mindre opgaver for at få en hektisk og spændende hverdag til at fungere for teamet.

 

Vi tilbyder

• Et spændende og afvekslende studiejob.
• Mange udfordringer og god plads til selvstændige initiativer i en organisation med et spændende og dynamisk miljø blandt gode og engagerede kolleger.
• En arbejdsplads på vores hovedkontor placeret på Tietgenskolen midt i Odense.
• Du vil få konkrete arbejdsopgaver til dit CV.
• Et job, hvor du sammen med kompetente kollegaer kan gøre en forskel.
• Arbejdstid ca. 15 timer om ugen - dette er fleksibelt i forhold til dine eksaminer.

 

Hvem er du?
• Du har ja-hatten på og giver en hånd med alle steder og ser, at de små indsatser kan være afgørende for teamets resultat.
• Du er i gang med en relevant videregående uddannelse, og har mindst to-tre år tilbage af din uddannelse.
• Du har sans for detaljer og gør en dyd ud af, at følge opgaver helt til dørs.
• Du er interesseret i dataindsamling, databehandling og har flair for analyse.
• Du navigerer sikkert i Outlook og Microsoft Office-pakken – særligt Excel.
• Du har administrative evner og kan strukturere arbejdsopgaver.
• Du er indstillet på at tage fat i hektiske og travle perioder.
• Du har interesse for bæredygtigt entreprenørskab, innovation og iværksætteri (erfaring ikke et krav)

 

Spørgsmål og ansøgning

Vi er klar til ansættelse, når vi møder det rette match. Vi holder samtaler løbende og besætter stillingen, så snart vi har fundet den rette kandidat. Du vil have din daglige gang på vores hovedkontor placeret på Tietgenskolen centralt i Odense, men der kan forekomme enkelte møder på vores kontor i København.

Send hurtigst muligt kortfattet ansøgning sammen med dit CV og eventuelle anbefalinger til leder af Mikrolegat-initiativet Tilde Reffstrup tilde@ffefonden.dk

 

En tidligere studentermedarbejder siger '

”Hos fonden får du rig mulighed for at dykke ned i spændende projekter, hvor din stemme tæller. Jeg har i høj grad styrket mine kommunikative kompetencer både i forhold til at markedsføre events, konkurrencer og nye initiativer på diverse platforme, men også i forhold til samarbejdspartnere, teamsamarbejde og projektledelse. Der var altid fart på kontoret, højt humør og mange to-do’s. Dog vigtigst af alt, var det at se progressionen ved vores daglige arbejde, og hvordan det er med til at gøre en forskel for de studerende og deres videre entreprenante færd landet over.” Sabina Bigom, Brand and Communication Management, CBS