Fonden for Entreprenørskab (Mikrolegat) søger studentermedarbejder med flair for kommunikation og markedsføring

Er du initiativrig, detaljeorienteret og har sans for kommunikation og markedsføring? Og vil du være med til at gøre en forskel for elever og studerende, der ønsker at blive bæredygtige iværksættere? Så er du måske Fonden for Entreprenørskabs nye studentermedarbejder.

Som studentermedarbejder i Fonden for Entreprenørskab løfter du vigtige opgaver, i de projekter du involveres i. Du er med til at løse forskelligartede opgaver som f.eks. dialog med ansøgere, klargøring af Mikrolegaternes komitémøder, udformning af præsentationer samt koordinerende og administrative opgaver forbundet med 4 årlige ansøgningsrunder. Du vil arbejde tæt sammen med resten af Mikrolegat-teamet og i samarbejde med Mikrolegatets kommunikationsmedarbejder løse opgaver, som at skrive SoMe-opslag, opdatere og udvikle hjemmeside med tekster og nyheder og løse mindre grafiske opgaver.


Entreprenørskab skal være for alle

Fonden for Entreprenørskab hjælper skoler og uddannelser med at fremme entreprenante og innovative evner hos elever og studerende. Målet er, at entreprenørskab skal være en naturlig del af undervisningen på alle uddannelsesniveauer i Danmark.

Helt konkret arbejder Fonden for at sikre, at alle elever og studerende færdiggør skole og uddannelse med evner til at tænke nyt, se muligheder og omsætte ideer til værdi som både talentfulde iværksættere og værdifulde medarbejdere til gavn for Danmark. Vi kalder det entreprenant dannelse.

Fonden for Entreprenørskab er desuden det centrale nationale videncenter og omdrejningspunkt for udvikling af entreprenørskab i undervisningen på alle uddannelsesniveauer i Danmark.


Mikrolegat-initiativet

Siden 2011 har Fonden for Entreprenørskab uddelt over 750 Mikrolegater til elever og studerende med innovative iværksætterambitioner. Ved at give et Mikrolegat til deres tidlige opstart af egen virksomhed, vil vi bidrage til at elever og studerende får mulighed for at opnå værdifuld erfaring med iværksætteri og skabe virksomheder, der kan føre til flere arbejdspladser, eksportindkomster, og bæredygtighed i samfundet. Samtidig vil vi skabe positiv opmærksomhed omkring iværksætteri og iværksættertalenter på de danske uddannelser, og ser legatmodtagerne som rollemodeller for deres medstuderende.

I 2019 blev verdensmålene en integreret del af ansøgningskriterierne og i 2022 starter vi et nyt initiativ med uddeling af Mikrolegater til elever på erhvervsuddannelserne, som vil arbejde med innovative og bæredygtige idéer. Det er det arbejde, du vil blive en del af. Vi uddeler årligt ca. 130 Mikrolegater.

 


Om jobbet

Du bliver studentermedarbejder i et mindre team bestående af to andre studentermedarbejdere, en kommunikationsmedarbejder og en leder af teamet. Du vil også indgå i en projektgruppe, der specifikt arbejder med udvikling og drift af et nyt Mikrolegat-initiativ til elever på erhvervsuddannelserne.

Som student i Fonden for Entreprenørskab er du med til at løse en bred vifte af arbejdsopgaver:

• Markedsføre det nye Mikrolegat-initiativ til elever, undervisere og ledere på erhvervsuddannelserne.
• Udforme tekster og nyheder til hjemmeside, SoMe opslag, nyhedsbreve og mails samt udføre mindre grafiske opgaver og optage små videoklip.
• Klargøre komitémøder og notetager til komitémøder, hvor vi beslutter, hvem der skal modtage legaterne
• Dialog med og rådgivning af elever der vil søge legatet – både skriftligt, via telefon og online Q&A’s
• Supportere lederen af Mikrolegat-initiativet med projektadministrative opgaver som fx afrapporteringer til ministerier og partnere.
• Hjælpe med større og mindre opgaver for at få en hektisk og spændende hverdag til at fungere for Mikrolegat-teamet og projektgruppen.

 

Vi tilbyder
• Et spændende og afvekslende studiejob, hvor du vil få opbygget et godt netværk.
• Mange udfordringer og god plads til selvstændige initiativer i en organisation med et spændende og dynamisk miljø blandt gode og engagerede kolleger.
• En arbejdsplads i Industriens Hus ved Rådhuspladsen i København.
• Du vil få konkrete arbejdsopgaver til dit CV.
• Et job. hvor du sammen med kompetente kollegaer kan gøre en forskel.
• At blive en del af et team i udvikling med i alt 3 studentermedarbejdere.
• Arbejdstid ca. 15 timer om ugen - dette er fleksibelt i forhold til dine eksaminer.

 

Hvem er du?
• Du har ja-hatten på og giver en hånd med alle steder og ser, at de små indsatser kan være afgørende for teamets resultat
• Du er i gang med en relevant videregående uddannelse og har mindst to-tre år tilbage af din uddannelse.
• Du har sans for detaljer og gør en dyd ud af at følge opgaver helt til dørs.
• Du er interesseret i skriftlig og visuel kommunikation både på dansk og engelsk.
• Du navigerer sikkert i Outlook og Microsoft Office-pakken.
• Du har administrative evner og kan strukturere arbejdsopgaver .
• Du er indstillet på at tage fat i hektiske og travle perioder.
• Du har interesse for bæredygtigt entreprenørskab, innovation og iværksætteri.

 

Spørgsmål og ansøgning
Vi er klar til ansættelse, når vi møder det rette match. Vi holder samtaler løbende og besætter stillingen, så snart vi har fundet den rette kandidat. Du vil have din daglige gang på vores kontor i Industriens Hus ved Rådhuspladsen i København, men der kan forekomme enkelte møder på vores hovedkontor i Odense.

Send hurtigst muligt kortfattet ansøgning sammen med dit CV og eventuelle anbefalinger til leder af Mikrolegat-initiativet Tilde Reffstrup tilde@ffefonden.dk

 

En tidligere studentermedarbejder siger

”Hos fonden får du rig mulighed for at dykke ned i spændende projekter, hvor din stemme tæller. Jeg har i høj grad styrket mine kommunikative kompetencer både i forhold til at markedsføre events, konkurrencer og nye initiativer på diverse platforme, men også i forhold til samarbejdspartnere, teamsamarbejde og projektledelse. Der var altid fart på kontoret, højt humør og mange to-do’s. Dog vigtigst af alt, var det at se progressionen ved vores daglige arbejde, og hvordan det er med til at gøre en forskel for de studerende og deres videre entreprenante færd landet over.” Sabina Bigom, Brand and Communication Management, CBS