Viden

Fonden for Entreprenørskab er sat i verden for at styrke entreprenørskab i uddannelserne i Danmark - fra grundskole til ph.d. Fondens mål som videncenter er at indsamle og udbrede viden om entreprenørskab i uddannelserne.

Vidensbank


Vidensbanken indeholder publikationer udgivet af Fonden for Entreprenørskab og eksterne publikationer, som Fonden har bidraget til.

Forsknings- og udviklingsprojekter

Fonden for Entreprenørskab deltager i nationale og internationale forsknings- og udviklingsprojekter og er en anerkendt sparringspartner, når det gælder viden om entreprenørskabsundervisning på alle uddannelsesniveauer.

Fonden som videncenter

Fondens mål som videncenter er at indsamle og udbrede viden om entreprenørskab i uddannelserne. Blandt andet måler vi effekterne af entreprenørskabsundervisning, og vi sikrer kvaliteten af denne undervisning gennem forskellige tiltag.