Assessing the impact of entrepreneurship education

 

 

 

Entreprenørskabsundervisning gives i dag til elever og studerende i mange forskellige fag og på flere uddannelsesniveauer. Forskningen i entreprenørskab er dog et heterogent område; de mange forskellige tilgange til entreprenørskabsundervisning, og den begrænsede viden om effekterne af disse gør det til et kompliceret felt.

Denne ph.d.-afhandling søger at afhjælpe dette ved at belyse effekterne af forskellige tilgange til entreprenørskabsundervisning på forskellige uddannelsesniveauer.