Bæredygtigt entreprenørskab - en undersøgelse af hvordan begrebet forstås og implementeres på danske universiteter

 

Undersøgelsen tager udgangspunkt i fem kurser i bæredygtigt entreprenørskab på tre danske universiteter. Omend begrænset i omfang har undersøgelsen bidraget med mange indsigter i, hvordan undervisere fortolker, danner sig en opfattelse af og tillægger mening i forhold til det øgede fokus på bæredygtig udvikling, og hvordan denne forståelse bedst kan overføres til de studerende.

 

Rapporten giver desuden indsigt i forskningen bag og i evalueringen af de nye kompetencer.