Entreprenørskab med formål. Bæredygtigt entreprenørskab på de videregående uddannelser.

Dette er en omfattende oversigt over tiltag indenfor entreprenørskab og bæredygtighed på 23 videregående uddannelsesinstitutioner, udarbejdet i 2020. Oversigten er lavet på baggrund af tidens aktuelle klimaproblematik og en efterspørgsel fra videns- og andre organisationer.

 

Klimakrisen er ikke mindst blandt studerende og unge iværksættere et højaktuelt tema, og flere udvikler allerede grønne bæredygtige løsninger. Engagementet blandt unge giver uddannelsesinstitutionerne en unik mulighed for at være med til at præge fremtiden i en grønnere retning.

 

Læs mere om resultater, konklusioner, og om de mulige fremtidige indsatser, som kortlægningen peger ind i. Kortlægningen findes som pdf og i en online version.

Tiltagene er fundet på områderne Uddannelse, Strategi og Øvrigt. Allesammen med fokus på kombinationen af grøn bæredygtighed og entreprenørskab.

 

Kortlægningen skal også fungere som et inspirationskatalog til uddannelsesinstitutionerne og til eksterne interessenter i erhvervslivet samt interesseorganisationer, investorer m.fl., som er interesseret i emnet og i muligheden for at skabe samarbejder på tværs.