Fagligt entreprenørskab i erhvervsuddannelserne. En kvalitativ analyse

 

Følgeforskningen peger samstemmende på, at en entreprenøriel tilgang til undervisning er motiverende for elever på erhvervsuddannelserne. Og særligt for de fagligt udfordrede elever, som har dårlige skoleerfaringer med i bagagen.

 

Forskningen viser bl.a., at eleverne bliver mere engagerede, når man gør op med den traditionelle rollefordeling mellem lærer og elever. Ved at bruge entreprenørskabsundervisning åbner lærerne op for, at eleverne får medindflydelse på både indhold, tidsforbrug, slutprodukt og evalueringsform. Eleverne bliver mere engagerede og deltager mere i undervisningen. De tager også medansvar for egen læring og føler et ejerskab over processen. Så entreprenørskab kan måske være en metode til at fastholde elever på erhvervsuddannelserne.