How to assess and evaluate the influence of entrepreneurship education

 

Rapport (på engelsk) om resultaterne af ASTEE-projektet (2012-2014), hvis formål det var at udvikle og teste værktøjer til evaluering af entreprenørskabsundervisningens effekter.

 

Værktøjerne er siden blevet videreudviklet til app’en OctoSkills.