How to incentivize sustainable entrepreneurship education? – a guide for educators at HEIs

 

 

 

Præsentationen (på engelsk) fortæller om barrierer for undervisning i bæredygtigt entreprenørskab på de videregående uddannelser og giver en række opmærksomhedspunkter for videregående uddannelsesinstitutioner, der skal implementere denne undervisning.