Iværksætteri og innovation på erhvervsskolerne

 

I perioden fra 2019 til juni 2021 har en række erhvervsskoler arbejdet med iværksætteri i undervisningen under akronymet UIIV – Undervisning i iværksætteri. Formålet med projektet har været at udvikle, afprøve og forankre iværksætteri som en mere integreret del af undervisningen på de danske erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasier.

 

I løbet af projektet har det vist sig at ledelsesinvolveringen og opbakningen til indsatserne har været afgørende for projektets succes. Denne publikation søger derfor at samle op på de erfaringer der findes i projektet omkring ledelse og ledelsesinvolvering.