Iværksætteri på erhvervsuddannelserne - Analyserapporter

 

I lyset af den politiske interesse for øget rekruttering til erhvervsuddannelserne samt den store andel af faglærte, som starter egen virksomhed, har der været et ønske om at skabe indsigt i hvordan erhvervsuddannelserne forbereder faglærte til en karriere som iværksætter. Til det formål er der gennemført en række analyser i et samarbejde mellem Fonden for Entreprenørskab og Tænketanken DEA, med støtte fra Industriens Fond.

 

Analyserne er opdelt i fire delpublikationer (som kan downloades til venstre):

 

Undervisning i iværksætteri på eud

Denne analyse viser, hvordan der arbejdes med iværksætteri på erhvervsuddannelserne, herunder hvilke underviserkompetencer, der er til stede for undervisning i iværksætteri, samt underviseres oplevede barrierer i undervisningen. Delundersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt knap 2.500 undervisere på erhvervsuddannelserne samt interviews med undervisere.

 

Hvilke faglærte starter virksomhed og hvilke virksomheder overlever?

Analysen giver et overblik over omfanget af iværksætteri blandt faglærte, samt hvilke faglærte der starter egen virksomhed. Derudover undersøges overlevelsesgraden blandt virksomheder startet af faglærte. Delundersøgelsen bygger primært på en analyse af registerdata og interviews med faglærte iværksættere.

 

Undervisning i iværksætteri nationalt og internationalt

Denne analyse har søgt at kortlægge viden om iværksætteri på erhvervsuddannelserne i Danmark og i udvalgte europæiske lande, herunder eksempler på god praksis indenfor undervisning i iværksætteri på erhvervsuddannelserne.

 

Opsamlingsrapport

Hovedresultater og anbefalinger fra projektet præsenteres i en samlet opsamlingsrapport, som inddrager resultater fra tre delundersøgelser.