Iværksætterindblikket - Efterår 2021

 

Iværksætterindblikket 2021 har fokus på nyetablerede virksomheder, både overordnet set og opdelt på parametre såsom geografi, køn, alder og uddannelse. Desuden præsenteres statistikker over nye virksomheders etableringsrate, overlevelsesandel samt jobskabelse. Iværksætterindblikket giver ligeledes et indblik i udbredelsen af entreprenørskabsundervisning i Danmark på forskellige uddannelsesniveauer, konkurser samt investeringer og kapital.

 

Nye virksomheder og diversitet

 

I 2019 startede i alt 18.334 nye virksomheder fordelt over hele Danmark. Det er en stigning på 8 pct. siden 2014. Kigger man på kønsdiversiteten, er det kun lidt over hver fjerde kvinde, som står bag disse nye virksomheder. Denne fordeling er mere eller mindre konstant. Kigger man derimod isoleret set på antallet af virksomheder, kvinder står bag, er der en flot fremgang. Sammenlignet med 2014, har der været en udvikling på 16,1 pct. Store dele af denne fremgang kan tilskrives unge kvindelige iværksættere under 25 år, som er bosat i Region Syddanmark. Den generelle tendens er dog, at unge iværksættere under 25 år oplever den største fremgang på landsplan sammenlignet med iværksættere over 25 år.

 

”Årets Iværksætterindblik viser to positive tendenser. Vi begynder at se, at andelen af kvindelige iværksættere stiger, og at der er endnu flere unge, som springer ud som iværksætter. Det er dejligt at se, at de mange indsatser, som både Fonden for Entreprenørskab og andre aktører har sat iværk for at fremme iværksætteri blandt både unge og kvinder, begynder at vise sig i statistikkerne. Jeg tror, at både den stigende offentlige opmærksomhed på iværksætteri, antallet af rollemodeller, og de mange indsatser i vores uddannelser har medvirket til denne udvikling”, siger Christian Vintergaard, direktør i Fonden for Entreprenørskab.

 

Hvem skaber virksomhederne?

 

Når vi kigger på vækstvirksomheder, er det især faktorer som overlevelsesraten og jobgenerering, der er væsentlige. Derfor giver Iværksætterindblikket også et indblik i, hvordan virksomhederne klarer sig på disse parametre.

 

Kigger vi på overlevelsesraten på landsplan, er hele 78 procent af de virksomheder, der blev stiftet i 2014, fortsat aktiv i 2019. Her skiller Region Sjælland sig positivt ud, da svimlende 93 procent af virksomhederne har overlevet de første fem år efter stiftelsen. Generelt viser tallene, at det er virksomheder stiftet af mænd, som har den største overlevelsesrate.

 

Jobskabelsen spiller ligeledes en væsentlig faktor, når vi taler om vækst, og her har virksomheder i Region Hovedstaden i gennemsnit 3,5 årsværk pr. startup (ekskl. stifteren) fem år efter virksomheden blev oprettet. Det er den højeste jobgenerering på landsplan, hvor virksomhederne fem år efter oprettelsen i gennemsnit står for 2,7 årsværk.