Komparativ analyse af otte nationale strategier for entreprenørskabsuddannelse

 

 

Rapporten (på engelsk) er udarbejdet i ICEE-projektet (Innovation Clusters on Entrepreneurship Education) og indeholder en sammenligning mellem otte europæiske landes arbejde med at udvikle en national strategi for entreprenørskabsuddannelse samt en analyse af, hvilke faktorer der hhv. fremmer og hæmmer dette arbejde.

Rapporten giver afslutningsvist en række generelle anbefalinger til, hvordan en sådan strategi bedst udvikles, implementeres og følges op.