Kvantitativ undersøgelse af det tværgående emne innovation og entreprenørskab fra et strategisk og ledelsesmæssigt perspektiv

 

Fonden har i 2020 udarbejdet en kvantitativ analyse af den strategiske forankring af innovation og entreprenørskab og sammenholdt denne med de i 2019 udarbejdede analyser.

 

Analysen har resulteret i et omfattende kommunalt overblik med en lang række oplysninger om den enkelte kommune, der kan præsenteres som udtræk enkeltvis. Konklusionen er fortsat, og ikke overraskende, at en strategisk og kommunal forankring giver sig udslag i en større udbredelse af innovation og entreprenørskab i skolerne og deraf flere aktiviteter og deltagende elever.