Mikrolegatanalyse 2019 - Investering i Danmarks fremtid

 

En temaanalyse af Mikrolegat-initiativet med fokus på beskæftigelse.

 

Den seneste analyse af Mikrolegat-initiativet bekræfter den tendens, der blev påvist i de tidligere analyser, og det er, at mikrolegater øger unge startups' overlevelsesevne; startups, der modtager et mikrolegat, danner større teams og skaber flere jobs end ikke-modtagere i kontrolgruppen. Dertil kommer, at de har nemmere ved at tiltrække vækstkapital, hvilket yderligere forstærker deres evne til jobskabelse.