Model for arbejdet med innovation og entreprenørskab i fagene på STX og HF

 

Med gymnasiereformen 2016 og den politiske aftale om styrkede gymnasiale uddannelser stilles der nu tydelige krav til, at der skal arbejdes med elevernes innovative evner i de enkelte fag i det almene gymnasium.

 

Denne model fokuserer derfor på at udlægge strukturer for at undervisere kan udvikle deres praksis og integrere innovation og entreprenørskab i fagene.