Når startups ansætter

 

 

Analyse af jobskabelsen i små nystartede virksomheder.

 

Resultaterne viser, at antallet af stiftere i en startup påvirker antallet af ansatte; jo flere stiftere, jo færre ansatte. Ansatte hyres primært ud fra kompetencebehov, og der lægges stor vægt på den ansattes motivation for at arbejde i en startup. Nye ansatte findes hovedsageligt via netværk, og den hyppigst angivne barriere for nyansættelser er manglen på kapital. Ser man på de ansatte i startups, er de oftest blevet tiltrukket af muligheden for at få ansvar snarere end muligheden for at få opgaver, der matcher deres uddannelse.