Nye virksomheder og brancher og køn

 

Det gennemgående tema for denne temaanalyse er, hvilke iværksættervirksomheder der stiftes af henholdsvis kvinder og mænd inden for forskellige brancher, samt hvordan disse forhold ser ud i hver af de fem regioner.

 

Temaanalysen er inddelt i fire afsnit. Først gives et generelt overblik over nye virksomheder i perioden fra 2015-2019, som er den gennemgående periode for hele analysen. Dernæst dykkes der ned i brancherne, og de sidste to afsnit giver indblik i nystiftede virksomheders overlevelse og jobskabelse, samt i hvorvidt der er forskel mellem de forskellige brancher.