Youth Start Entrepreneurial Challenges - Handbook

 

Youth Start Entrepreneurial Challenges var et Erasmus+ projekt, som Fonden for Entreprenørskab deltog i fra 2015 til 2018.

 

Projektet udviklede et holistisk læringsprogram på de obligatoriske uddannelsestrin, som blev afprøvet i skoler i Luxemborg, Portugal, Slovenien og Østrig. Programmet består af innovative og fleksible undervisningsforløb af forskellig længde og intensivitet, som styrker elevernes entreprenørielle kompetencer og øger deres muligheder for beskæftigelse efter endt skolegang.

 

Undervisningsforløbene kan indlejres i skolens eksisterende curriculum og skaleres efter behov. Dette gør sammen med det praksis-orienterede element og elevrettede fokus, at de med stor fleksibilitet kan implementeres i undervisningen. Youth Start Handbook beskriver læringsprogrammet. forsøgene i de fire lande og resultaterne. Den er rettet mod skoleledere, undervisere og andre praktikere.