Youth Start - Projektrapport

 

Rapporten går i dybden med baggrund, forskningsdesign og metodologi samt resultater af forsøgene, som involverede ca. 18.000 elever på mere end 100 skoler.

 

Blandt andet uddybes det, hvorfor undervisningsforløbene havde størst effekt på de ældste elever i grundskolen, og størst effekt på dem, som har tidligere erfaring med denne undervisning. Dermed bekræftes tidligere resultater om, at elever skal møde entreprenørskabsundervisning tidligt og flere gange for at få maximalt udbytte.

 

Resultaterne varierer mellem skoler og lande, men viser overordnet, at et entreprenørielt undervisningsprogram af forholdsvis få timer har god effekt. At de korte forløb har vist sig så effektive er et positivt (omend lidt overraskende) resultat; den korte varighed gør dem mindre ressourcekrævende at implementere i den eksisterende undervisning.