Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem 2019/2020

 

Denne kortlægning viser, hvor udbredt entreprenørskabsundervisning er i henholdsvis grundskolen, ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser i skoleåret 2019/2020. Samtidig vises udviklingen for hvert uddannelsesniveau gennem de seneste 10 år. Desuden belyses forskellene på hvor udbredt entreprenørskab er på de forskellige uddannelsesretninger.