Videregående uddannelser

Fonden støtter op om udvikling og udbredelse af entreprenørskab på de videregående uddannelser. Formålet med at undervise unge i entreprenørskab er, at de forlader uddannelsessystemet med evner og kompetencer til at tænke nyt, se muligheder og omsætte idéer til værdi.

For lærere og undervisere

I Fonden for Entreprenørskab har vi forskellige tilbud til undervisere på de videregående uddannelsesniveauer, som ønsker at prøve kræfter med entreprenørskab i undervisningen eller som ønsker at søge støtte til et projekt. Se vores forskellige tilbud til undervisere herunder.

 

 

Søg støtte til udvikling

 

Alle undervisere på de videregående uddannelsesniveauer kan søge støtte til fx udvikling af entreprenørskabskurser, -fag og til uddannelser. Man kan også søge støtte til kompetenceudvikling.

 

Uanset hvad I ønsker at søge støtte til, er I altid velkomne til at kontakte teamet bag de videregående uddannelser for sparring og gode råd.

 

 

Undervisningsmaterialer

 

Fonden tilbyder undervisningsmaterialer, som tager afsæt i vores program Start Up Programme samt Fondens viden gennem effektmålinger og øvrige projekter. Materialet henvender sig til undervisere og studerende på de mellemlange videregående uddannelsesinstitutioner. Alle materialerne er gratis og frit til download.

 

 

Programmer

 

Fonden for Entreprenørskab tilbyder Start Up Programme til både undervisere og studerende på de korte og mellemlange videregående uddannelsesinstitutioner. Start Up Programme er for dem, som ønsker at arbejde praktisk med entreprenørskab i undervisningen. Programmet er bygget op omkring undervisningsmateriale, opkvalificering af undervisere, aktiviteter og events, hvor studerende kan afprøve idéer med iværksættere, erhvervsfolk og medstuderende.

 

Viden og analyse

 

Fonden indsamler og udbreder viden om entreprenørskab i uddannelserne. Dette sker bl.a. gennem forskning, kortlægning og analyser, samt deltagelse i netværk og projekter.

Dermed sikrer Fonden, at man i uddannelserne kan arbejde ud fra den seneste viden om entreprenørskabsundervisning. På den måde skabes kvalitet i undervisningen.