Undervisningsmaterialer

Målet for entreprenørskabsundervisning er at give elever og studerende færdigheder, viden og holdninger til at agere entreprenørielt. Undervisningsmaterialer indeholder en lang række af Fondens undervisningsmaterialer, der understøtter denne undervisning.