Indgå et stærkt partnerskab med Fonden for Entreprenørskab

Entreprenørskab skal være for alle, for det giver børn og unge evner til at skabe, forandre og gøre en forskel i verden. Det er Fonden for Entreprenørskabs vision, og din virksomhed eller organisation kan være med til at støtte den dagsorden ved at indgå et partnerskab med Fonden.

Partnere

Fonden for Entreprenørskab hjælper skoler og uddannelser med at fremme entreprenante og innovative evner hos elever og studerende, så de lærer at tænke nyt, se muligheder og omsætte ideer til værdi som både talentfulde iværksættere og værdifulde medarbejdere til gavn for Danmark. Vi kalder det entreprenant dannelse.

 

Den vision deler vi med mange andre virksomheder og organisationer, der aktivt støtter op om Fondens arbejde ved at indgå et partnerskab med Fonden.

 

Et aktivt og involverende partnerskab

Som partner med Fonden for Entreprenørskab bidrager du direkte til, at flere børn og unge får lyst og kompetencer til entreprenørskab. Samtidig kan du komme i kontakt med hele uddannelsessektoren og være med til at skabe værdifulde projekter, programmer og forskning til gavn for både den enkelte elev eller studerende og på længere sigt det danske arbejdsmarked og samfund.

 

I Fonden ønsker vi aktive og involverende partnerskaber. Som partner kan du bidrage på mange måder, og vi tilbyder bl.a. forskellige eksponeringsmuligheder og unik adgang til Fondens målgrupper afhængig af partnerskabets størrelse og varighed.


Hvis du vil vide mere, så kontakt Dorte Kousgaard på dorte@ffefonden.dk eller 65 45 24 66.