Erhvervsuddannelser

Innovation og entreprenørskab i undervisningen har dokumenteret effekt på at øge elevernes motivation. Innovations- og entreprenørskabsundervisning er anvendelsesorienterede undervisningsaktiviteter, hvor faglighed anvendes til at skabe værdi for andre.

For lærere og undervisere

I Fonden for Entreprenørskab har vi en lang række tilbud og materialer til erhvervsuddannelser og undervisere på eud og eux, som gerne vil give eleverne mulighed for at prøve kræfter med iværksætteri og innovation. Fælles for alle tilbud er, at de kan indgå i fag og dagligdag på erhvervsskolerne.

 

Få besøg på egen skole

Fonden for Entreprenørskab kommer gerne på besøg på jeres erhvervsskole og planlægger sammen med jer udviklingsforløb for hele skolen, teamet eller ledelsen. Vi tilbyder oplæg, kurser og pædagogiske dage for skoler og skoleorganisationer. 

Undervisningsmaterialer

Undervisningsforløbene har fokus på hhv. innovation og iværksætteri, og der findes forløb til både grund- og hovedforløb. Alle materialer er gratis og frit til download.

Søg støtte til undervisningsudvikling

Alle erhvervsskoler kan søge økonomisk støtte til udvikling af indsatser, der styrker elevernes entreprenørskabskompetencer enten direkte eller gennem kompetenceudvikling af lærere og instruktører. Uanset hvad man vil søge til, anbefaler vi, at man tager kontakt til fondens uddannelseskonsulent, inden man kaster sig over ansøgningen.

Årets Innovative Læreplads

Årets Innovative Læreplads-prisen hædrer de virksomheder og organisationer, der kan katalysere innovationskompetencerne hos deres lærlinge og elever. Prisen er et udtryk for, hvordan en kobling af uddannelser-elever-arbejdsgivere gennem innovation (eller intraprenørskab) kan skabe fremtidsrelevans og umiddelbar værdi både for eleverne og deres arbejdsgivere.  

NEIS-netværk for undervisere

NEIS – netværk for entreprenørskab i skolen og undervisningen, er for de lærere, som er optaget af iværksætteri og innovation og som gerne vil finde og dele viden, erfaringer og inspiration. NEIS afholder en årlig konference i Svendborg. 

 

Find NEIS her

 

 

 

Kickstart Programme

Et undervisningsforløb i iværksætteri for elever på EUD/EUX, der tager afsæt i erhvervsuddannelsernes faglighed. Forløbet styrker elevernes kompetencer til at skabe deres egen succes – som innovativ medarbejder, leder eller selvstændig.

 

Læs mere om Kickstart Programme