Projektstøtte til skoler og uddannelsesinstitutioner

Fonden for Entreprenørskab støtter projekter og aktiviteter inden for undervisning og uddannelse i entreprenørskab.

Ansøgningsmuligheder - klik på det relevante uddannelsessegment

 

Om projektstøtte

 

Fondens indsatsområde er uddannelsessektoren fra grundskolen over ungdomsuddannelserne til de videregående uddannelser.
Derfor kan man søge støtte til udviklingsprojekter med entreprenørskab som omdrejningspunkt på skoler og uddannelsesinstitutioner i hele landet.

 

For at sikre forankring af projektet skal ansøger være en skole eller uddannelsesinstitution. Man kan altså ikke som privatperson eller virksomhed opnå støtte til et projekt, medmindre det sker i samarbejde med en uddannelsesinstitution.

Alle de projekter, Fonden giver støtte til, handler om udvikling af entreprenørskabsundervisning, men det specifikke fokus for de enkelte puljer skifter fra ansøgningsrunde til ansøgningsrunde. Hvis du går med tanker om at søge projektstøtte, er det derfor vigtigt, at du holder dig orienteret om, hvilke puljer der kan søges inden for på dit uddannelsesniveau.

Projekter, der kan opnå støtte, kan fx have til formål at efter- eller videreuddanne lærere og undervisere inden for entreprenørskabsundervisning, at udvikle nye undervisningsforløb, der sikrer de unges innovative og entreprenørielle kompetencer eller at udvikle inspirerende undervisningsmaterialer.

 

Læs desuden mere i dokumentet "Krav til projektet" her

For de videregående uddannelser afholdes der normalt to åbne ansøgningsrunder om året. For ungdomsuddannelserne og for grundskolen afholdes der 1-2 åbne ansøgningsrunder. 

Der er ansøgningsfrist i hhv. marts og september. 

Når der åbnes for en ansøgningsrunde, kan man finde beskrivelser til de forskellige puljer og fokusområder her på hjemmesiden.

Til hvert fokusområde vil der være tilknyttet en ansøgningsformular, som skal anvendes ved ansøgning.

Se desuden trin-for-trin guiden her: Læs om ansøgningsprocessen

 

 

Nyttig viden

 

 

Læs om ansøgningsprocessen

 

Få rådgivning

 

Sådan skal du afrapportere, når du modtager projektstøtte

 

 

Generelle spørgsmål vedr. projektstøtte, ansøgningsrunder el.lign., kontakt:

Mette Kjørup, Projektadministrator

mettek@ffefonden.dk  

Tlf.: 6545 2465