Programmer

Fonden for Entreprenørskab tilbyder programmer i hele uddannelsessegmentet. Programmerne er eksemplariske entreprenørielle forløb, hvor elever og studerende lærer at tænke og agere kreativt, innovativt og entreprenørielt. Programmerne gør det også trygt og nemt for lærere og undervisere at oparbejde viden og erfaring med entreprenørskabsdidaktik og samtidig føre elever og studerende igennem strukturerede forløb af dokumenteret høj kvalitet. 

Grundskolen

En sjov og lærerig opfinderkonkurrence for elever i 6. og 7. klasse, hvor eleverne gennemgår en innovativ læringsproces.

Gå til programmets hjemmeside

Et entreprenørskabsprogram for elever i 7.-10. klasse, der giver eleverne mulighed for at prøve kræfter med entreprenørskab på en spændende og lærerig måde ved at gå fra idé til handling.

Gå til programmets hjemmeside

 

 

Ungdomsuddannelser

Et undervisningsforløb i iværksætteri for elever på EUD/EUX, der tager afsæt i erhvervsuddannelsernes faglighed. Forløbet styrker elevernes kompetencer til at skabe deres egen succes – som innovativ medarbejder, leder eller selvstændig.

 

Gå til programmets hjemmeside

Et virkelighedsnært entreprenørskabsforløb for ungdomsuddannelserne, der udfordrer og styrker elevernes innovative og entreprenørielle kompetencer. Forløbet træner eleverne i at udvikle deres gode ideer og omsætte dem til realiserbare virksomheder eller sociale projekter.


Gå til programmets hjemmeside

Et nyt undervisningsprogram i efterårssemestret målrettet STX med FN's Verdensmål som omdrejningspunkt og udarbejdet i samarbejde med Røde Kors.

Gå til programmets hjemmeside

 

 

Videregående uddannelser

Et program for undervisere og uddannelsesinstitutioner, som ønsker at arbejde praktisk med entreprenørskab i undervisningen på korte og mellemlange videregående uddannelser. Programmet styrker de studerendes entreprenante kompetencer i både teori og praksis.


Gå til programmets hjemmeside