Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem 2020/2021

 

Kortlægningen af entreprenørskabsundervisning fra ABC til ph.d. viser, hvor udbredt entreprenørskabsundervisning er i henholdsvis grundskolen, ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser i skoleåret 2020/2021. Samtidig vises udviklingen for hvert uddannelsesniveau gennem de seneste 10 år. 

 

Kortlægningen dykker desuden ned i de forskellige uddannelsesretninger på både ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.