Underviserprofiler og -kompetencer

 

Publikationen er baseret på en kortlægning af diversitet og rollemodeller blandt undervisere i entreprenørskab på universiteterne samt en interesse- og behovsundersøgelse omhandlende opkvalificering af undervisere indenfor entreprenørskab.

 

Undersøgelsen har givet indsigter i, på hvilken måde der undervises i entreprenørskab på universiteterne, i hvilken form denne undervisning findes på universiteterne samt undervisernes kvalifikationer på området og deres behov/ønsker om opkvalificering.