VIAble Growth Model

I mange år har fokusset for forretningsmodeller været økonomisk vækst. Med de udfordringer vi står overfor, nationalt og globalt, er et ensidigt fokus på økonomisk vækst forældet. Når der udvikles projekter og virksomheder, skal økonomi samtænkes med et socialt og miljømæssigt ansvar.


VIAble Growth Model tager udgangspunkt i den oprindelige Grow a Business forretningsmodel og er sidenhen videreudviklet i et samarbejde mellem VIA University College og Worldperfect, og støttet af Fonden for Entreprenørskab. Modellen kan bruges i innovation og entreprenørskabsundervisningen, i sparringen med iværksættere, og af virksomheder i videreudviklingen af deres forretning.

VIAble Growth Model understøtter VIAs satsning inden for FN´s 17 verdensmål, da man gennem modellen får inspiration til at samtænke sit projekt eller sin idé med verdensmålene.