Tilbage til oversigten over Teknologipagtens artikler

13/01/2022 00:00

Få økonomisk støtte til entreprenørskabsprojekter

Har du en god idé til nye tiltag med entreprenørskab i fokus på en skole eller uddannelse, kan du søge om økonomisk støtte til projektet hos Fonden for Entreprenørskab.

 

Der er ansøgningsfrist for alle onsdag den 21. marts 2022

 

Grundskoler

På grundskoleområdet er der i denne omgang tre fokusområder, man kan søge inden for:

 • Innovation og entreprenørskab i undervisningen
 • Ledelse - I&E som en del af skolens udviklingsarbejde
 • Kommunal ledelse og strategi

Læs mere og søg herUngdomsuddannelser

For ungdomsuddannelserne kan man søge indenfor følgende områder:

 

Alle ungdomsuddannelser:

 • Innovation, iværksætteri og entreprenørskab: Ledelse, organisation & forankring
 • Udvikling af innovations- eller iværksætterundervisning i emner og fag på ungdomsuddannelserne

Ekstra udviklingspuljer til EUD/EUX:

 • Afprøvning af Kickstart Programme i skolepraktikken
 • Afprøvning af Kickstart Programme på hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik
 • Udvikling og afprøvning af koncept til oprettelse af underviser-ambassadørkorps

Læs mere og søg herVideregående uddannelser

For videregående uddannelser kan man søge indenfor følgende områder:

 • Bæredygtighed og Verdensmålene
 • Diversitet og kvindelige iværksættere
 • Udvikling af fag, kurser og uddannelser
 • Udvikling af nye co-curriculære indsatser
 • Efteruddannelsesforløb og opkvalificering med fokus på entreprenørskab
 • Strategiudvikling der kan forankre entreprenørskab på uddannelsesinstitutionen

Læs mere og søg her