Videregående uddannelser

Projektstøtte til de videregående uddannelser

 

Fonden for Entreprenørskab støtter i forårets ansøgningsrunde 2023 indsatser, der fremmer entreprenørskab på de enkelte uddannelsesinstitutioner* og positivt bidrager til en større grad af innovation og iværksætteri i Danmark. 
(*universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, maritime, kunstneriske og kulturelle uddannelser)

 

 Læs om ansøgningsprocessen

 

 Få rådgivning

Tilbage til oversigten
Ansøgningsmuligheder Frist
Læs mere om

Bæredygtigt entreprenørskab


Der kan søges midler til aktiviteter, der har en stærk kobling af entreprenørskab og bæredygtighed. Universiteter kan søge op til 150.000 kr. Øvrige videregående uddannelser kan søge op til 75.000 kr.

23.03.2023 KL. 23:59

Læs mere om

Diversitet


Der kan søges midler til aktiviteter, der har en stærk kobling mellem entreprenørskab og diversitet.  Universiteter kan søge op til 150.000 kr. Øvrige videregående uddannelser kan søge op til 75.000 kr.

23.03.2023 KL. 23:59

Læs mere om

Intraprenørskab


Der kan søges midler til entreprenørskabsaktiviteter, der har fokus på at udvikle studerendes intraprenørielle kompetencer. Der kan søges op til 75.000 kr.

23.03.2023 KL. 23:59

Læs mere om

Efteruddannelsesforløb og opkvalificering


Der kan søges midler til udvikling af nye efteruddannelsesforløb for undervisere ved de videregående uddannelsesinstitutioner, der er med til at styrke undervisernes kompetencer inden for entreprenørskab. Der kan søges op til 75.000 kr.

23.03.2023 KL. 23:59

Læs mere om

Strategiske rammer


Der kan søges midler til enten at igangsætte en udvikling af en ny entreprenørskabsstrategi for uddannelsesinstitutionen, eller til at opskalere entreprenørskabsindsatser. Universiteter kan søge op til 300.000 kr. Øvrige videregående uddannelser kan søge op til 250.000 kr. 

23.03.2023 KL. 23:59

Bæredygtigt entreprenørskab

Der kan søges midler til aktiviteter, der har en stærk kobling af entreprenørskab og bæredygtighed. Universiteter kan søge op til 150.000 kr. Øvrige videregående uddannelser kan søge op til 75.000 kr.

Frist

23.03.2023 KL. 23:59

Diversitet

Der kan søges midler til aktiviteter, der har en stærk kobling mellem entreprenørskab og diversitet.  Universiteter kan søge op til 150.000 kr. Øvrige videregående uddannelser kan søge op til 75.000 kr.

Frist

23.03.2023 KL. 23:59

Intraprenørskab

Der kan søges midler til entreprenørskabsaktiviteter, der har fokus på at udvikle studerendes intraprenørielle kompetencer. Der kan søges op til 75.000 kr.

Frist

23.03.2023 KL. 23:59

Efteruddannelsesforløb og opkvalificering

Der kan søges midler til udvikling af nye efteruddannelsesforløb for undervisere ved de videregående uddannelsesinstitutioner, der er med til at styrke undervisernes kompetencer inden for entreprenørskab. Der kan søges op til 75.000 kr.

Frist

23.03.2023 KL. 23:59

Strategiske rammer

Der kan søges midler til enten at igangsætte en udvikling af en ny entreprenørskabsstrategi for uddannelsesinstitutionen, eller til at opskalere entreprenørskabsindsatser. Universiteter kan søge op til 300.000 kr. Øvrige videregående uddannelser kan søge op til 250.000 kr. 

Frist

23.03.2023 KL. 23:59