Økonomi og administration

Steen Sørensen

Økonomichef

steen@ffefonden.dk

24 60 15 69

Anne Poulsen

Bogholder

anne@ffefonden.dk

65 45 24 69

Mette Kjørup

Projektadministrator

mettek@ffefonden.dk

65 45 24 65