Samarbejde & Rådgivning

Vi forsker og indsamler data til at kunne udtale os om effekterne af entreprenørskab i uddannelsessystemet – både i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Samme viden bruger vi til at rådgive andre om, hvordan de kan bringe entreprenørskab ind i undervisningen eller som en aktivitet under uddannelsen. Herunder kan du se eksempler på, hvordan vi arbejder med forskning, effektmåling og rådgivning samt blive inspireret til, hvordan du kan samarbejde med os eller få rådgivning til at styrke entreprenørskaben.

 

I videoen her møder du vores forskningsleder Kåre Moberg. Han har skrevet en ph.d. om effekten af entreprenørskab i uddannelsessystemet og er en af de førende internationale forskere i sit felt, inden for entreprenørskab i uddannelsessystemet.

Han forklarer, at entreprenørskab giver børn og unge evner til at skabe, forandre og gøre en forskel i livet generelt, men også som innovativ medarbejder eller iværksætter. Entreprenørskab i uddannelsessystemet handler nemlig om at klæde de unge på med kompetencer såsom samarbejdsevner, ideskabelse, selvstændighed og lignende, som alle har det til fælles, at de skaber en grundlæggende dannelse.

 

I fanerne nedenfor kan du folde eksempler ud og se igangværende og afsluttede projekter, vi som videncenter har arbejdet med:

Diversitet i Entreprenørskab (ph.d.-projekt)

En fjerdedel af Danmarks iværksættere er kvinder, resten er mænd, og over 90 procent af venturekapitalen går til mandlige iværksættere. Med støtte fra Tietgenfonden undersøger vi i et treårigt forskningsprojekt, hvornår skævheden opstår, når det kommer til kønsdiversitet i entreprenørskab, hvorfor den gør det, og hvad vi kan gøre ved det.

Besøg vores projektside her (åbner i ny fane)

 

Projekt Fagligt Entreprenørskab i Erhvervsuddannelserne. Den kvantitative følgeforskning. (udarbejdet sammen med Velux Fonden)

Følgeforskningen peger samstemmende på, at en entreprenøriel tilgang til undervisning er motiverende for elever på erhvervsuddannelserne. Og særligt for de fagligt udfordrede elever, som har dårlige skoleerfaringer med i bagagen.

Forskningen viser bl.a., at eleverne bliver mere engagerede, når man gør op med den traditionelle rollefordeling mellem lærer og elever. Ved at bruge entreprenørskabsundervisning åbner lærerne op for, at eleverne får medindflydelse på både indhold, tidsforbrug, slutprodukt og evalueringsform. Eleverne bliver mere engagerede og deltager mere i undervisningen. De tager også medansvar for egen læring og føler et ejerskab over processen. Så entreprenørskab kan måske være en metode til at fastholde elever på erhvervsuddannelserne.

Læs hele rapporten her

Start for Future

Vi har stået for dataindsamling og analyse/effektmåling af Start for Futures entreprenørskabsprogrammer for videregående uddannelser

Læs rapporten her

 

Igangværende: Analyse af entreprenørskabsaktiviteter på gymnasieniveau

Vores forskningsleder Kåre Moberg har stået for dataindsamling og analyse af den svenske pendant til Company Programme, et entreprenørskabsforløb på gymnasiale uddannelser. Rapporten er på vej. 

10 anbefalinger til regeringens iværksætterstrategi

Fundamentet for en stærk iværksætterkultur støbes allerede i grundskolen og videre op gennem uddannelsessystemet. Derfor har vi som videncenter lavet et udspil med anbefalinger til regeringens kommende iværksætterstrategi.

Læs anbefalingerne her

 

Rådgivning om entreprenørskab

Vi er jævnligt ude som oplægsholdere eller afholder webinarer om entreprenørskab, der gør skoler og uddannelser klogere på, hvordan begrebet kan omsættes til praksis. Længere nede, kan du kontakte os, hvis du vil have os ud til at rådgive om entreprenørskab.

Se vores tidligere afholdte webinarer her

      

Med støtte fra Tuborgfondet har Fonden for Entreprenørskab og 3 erhvervsskoler indgået samarbejde om at afdække, hvad der er relevant form og indhold på inkubationsmiljøer, der retter sig specifikt mod erhvervsuddannelserne.

Det overordnede formål er at udvikle og afprøve en reel mulighed for, at elever på de deltagende erhvervsuddannelser kan opnå iværksætter-kompetencer og -erfaring gennem inkubationsmiljøer, enten i eller ved siden af skoletid – og derigennem at oparbejde viden om hvilken type inkubationsmiljøer, der er relevante i forhold til at skabe effekt på erhvervsuddannelserne.

De tre skoler er:

 • Celf, Center for erhvervsrettede uddannelser, Lolland-Falster
 • Medieskolerne, Viborg
 • NEXT Uddannelse København

Projektet har disse delmål

 • At afklare muligheden for opstart af inkubationsmiljøer på erhvervsskolerne
 • At afprøve inkubationsmiljøers brugbarhed i en eller flere af disse kontekster:
  • Som led i undervisningen på skolerne
  • I forlængelse af undervisningen på skolerne,
  • I forhold til skolernes praktikcentre/skoleoplæring
  • I forhold til elevernes fritid dels som tilbud til individuelle elever og dels som tilbud til elever med bopæl på skolehjem
 • At skabe tydelighed om bæredygtigt og grønt iværksætteri inden for fagene
 • At udarbejde best-practice for opstart af inkubationsmiljøer på erhvervsskolerne,
 • At identificere relevante forankringsmodeller for skolernes videre egen-finansiering

Projektet er opdelt i tre faser:

 1. En vidensopsamlingsfase
 2. En udviklingsfase
 3. En implementeringsfase

Som første skridt vil projektet gennem afdækning af ønsker blandt skolernes elever, lærere og ledelse om form og indhold på et inkubationsmiljø-tilbud skabe en vifte af mulige og ønskværdige inkubationsmiljø-modeller, som skolerne dernæst vil afprøve.

 

Se projektets pressemeddelelse her

 

Følg med på denne hjemmeside, efterhånden som projektet skrider frem.

I foråret 2023 er der gennemført vidensindsamling i form af workshops på de tre deltagende skoler: 

 • Afdækning og identificering af behov og ønsker blandt eleverne. Hvilke hurdler støder eleverne på ift. iværksætteri og entreprenørskab?
 • Hvilke ønsker har eleverne til et inkubationsmiljø på deres skole? (Hvilket udstyr og faciliteter skal være til stede? Hvad skal rummet kunne?)
 • Hvad drømmer/håber/forventer eleverne, at inkubationsmiljøet kan bidrage til?

Svarene er analyseret og kondenseret til brug for skolernes beslutningsproces.

Ud fra elevernes svar foretager skolerne i efteråret 2023 beslutning om udformning og lokation på inkubationsmiljø. Hver skole beslutter om miljøet skal være internt eller etableres sammen med eksterne partnere, og hvilket indhold der skal lægges vægt på. Der planlægges samtidig elevaktiviteter for 2024. 

Undervisning i Iværksætteri


Projektet ”Undervisning i iværksætteri” har genereret en lang række undervisningsforløb, rollemodelsfilm og ledelsesperspektiver med iværksætteri som omdrejningspunkt. Undervisningsforløbene er udviklet af undervisere på både gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser og afspejler den store diversitet i mål og rammer, der findes på erhvervsskolerne. Forløbene findes på linket herunder og er det synlige resultat af 8 erhvervsskolers og Fonden for Entreprenørskabs udviklingssamarbejde gennem årene 2018-2021 – med støtte fra EU’s socialfond. 

Læs mere om projektet og find undervisningsforløbene herIværksætteri i erhvervsuddannelserne

Projektet ”Iværksætteri i erhvervsuddannelserne” har til formål at undersøge, hvordan der arbejdes med iværksætteri på erhvervsuddannelserne med henblik på efterfølgende at udvikle og videreudvikle relevante tilbud til eleverne. Projektet er særligt interessant for dem, der er optaget af udvikling af erhvervsuddannelserne. 

 

Projektet sker i samarbejde mellem DEA og Fonden for Entreprenørskab og er støttet af Industriens Fond. Det forventes afsluttet primo 2022.

 

Læs mere om projektet her:

Projekt "Iværksætteri i erhvervsuddannelserne"

 

Vil du høre mere?

 

Vi er altid åbne over for at samarbejde omkring forskning eller effektmåling inden for entreprenørskab i uddannelsessystemet. Vi kommer også gerne ud som rådgivere til projekter på din institution. Kontakt os her for at høre nærmere om mulighederne.