Maritimt Entreprenørskab

Til trods for Danmarks historiske position som en maritim nation, har mange unge mennesker i dag ikke kendskab til den danske maritime industri – en branche, som står over for en grøn omstilling, der kræver en bred vifte af nye klima- og miljøvenlige alternativer.

Der er mange spændende vækstmuligheder for den danske maritime industri, som er blandt de førende i verden, men opgaven er både stor, spændende og krævende, og den kalder på innovative og entreprenørielle kompetencer og løsninger.

Derfor har vi i Fonden fået støtte af Den Danske Maritime Fond til projektet Maritimt Entreprenørskab, som løber fra maj 2024 til april 2027.

 

Formålet med Maritimt Entreprenørskab

  • At udbrede kendskabet til den maritime industri for elever og studerende i Fondens programmer og forløb på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser
  • At efteruddanne undervisere i Fondens programmer, så de får ny viden om entreprenørskabsdidaktik og indsigt i den maritime industris udfordringer og muligheder

  • At udbyde udviklingsmidler til universiteter til at kunne fremme entreprenørielle kompetencer på udvalgte fag eller uddannelser rettet mod den maritime industri

  • At udvikle undervisningsmateriale, der understøtter ovenstående aktiviteter

  • At fremme generelle kommunikationstiltag rettet mod de unge, med ønsket om at højne deres kendskabsgrad til den maritime industri i relation til iværksætteri og innovation

Maritimt Entreprenørskab er støttet af Den Danske Maritime Fond

 

 

Forventede resultater

Projektets forventes at bidrage til højere kendskabsgrad til den maritime industri blandt unge elever og studerende. Gennem projektets levetid vil programmernes ca. 11.000 elever og studerende eksponeres for de muligheder, den maritime industri rummer, samt levere nye løsninger hertil (disse både med fokus på den grønne omstilling og verdensmålene).

De lærere og undervisere, som deltager i FFEs programmer, vil gennem masterclasses og netværkssamlinger få inspirationsmateriale og kuraterede inspirationsoplæg, så de efter projektets levetid fortsat vil kunne inkorporere rollemodeller, cases og viden om den maritime industri i deres undervisningsforløb.

Universiteterne vil gennem de udviklingsmidler, der allokeres til udvikling af fag eller uddannelser bidrage til fremme entreprenante kompetencer blandt de studerende. Dermed øges kapaciteten af fremtidige medarbejdere eller startups. Det er på dette tidspunkt ikke muligt at redegøre for deltagertallet af studerende på universiteterne. Men deltagertallet monitoreres gennem projektets levetid.

10 mikrolegatstudenterstartups vil arbejde med innovative idéer, der fremmer den grønne omstilling inden for den maritime industri. De 10 mikrolegatmodtagere vil indgå i FFEs vanlige effektstudier og blive formidlet.

Gennem kommunikationsindsatser vil projektet bidrage til at højne kendskabsgraden til den maritime industri og de muligheder, industrien rummer i relation til iværksætteri og innovation.

 

 

Fire af Fondens programmer indgår i Maritimt Entreprenørskab.

Programmerne vil gennem projektet udvikle og sikre deltagerne et maritimt tema, således alle deltagere har muligheden for at udvikle og præsentere løsninger rettet mod den maritime industri. Programmerne er valgt, da programmernes forløb og metoder fremmer de entreprenante kompetence for deltagende. Ligeledes uddanner de uddannelsesinstitutioner, der deltager i programmerne, dimittender, som er interessante for den maritime industri.

 

   

Hvad er entreprenørskab helt præcist?

Kåre Moberg har en ph.d. i effekten af entreprenørskab i uddannelsessystemet og er forskningsleder hos os. Han definerer entreprenørskabsaktiviteter i uddannelsessystemet som noget, der giver børn og unge evner til at skabe, forandre og gøre en forskel i livet generelt og som innovativ medarbejder eller iværksætter. Derudover handler det om at klæde de unge på med kompetencer som samarbejdsevner, ideskabelse, selvstændighed og lignende.

 

 

 

EVstinguish - en maritim case

I 2023 var EVstinguish med i Start Up Programme, hvor de udviklede deres idé til slukningsudstyr til brand i elbiler ombord på færger, og siden da har projektet taget fart.

Vi har talt med dem om, hvad undervisningen på SIMAC har givet dem, og hvordan de fik idéen til EVstinguish.

Læs med HER.