Diversitet i Entreprenørskab

En fjerdedel af Danmarks iværksættere er kvinder, resten er mænd, og over 90 procent af venturekapitalen går til mandlige iværksættere. Med støtte fra Tietgenfonden undersøger vi i et treårigt forskningsprojekt, hvornår skævheden opstår, når det kommer til kønsdiversitet i entreprenørskab, hvorfor den gør det, og hvad vi kan gøre ved det.

Her på siden kan du læse mere om vores forskningsprojekt, møde forskeren bag samt de mange partnere, der indgår i projektet.

Switch to English

 

    Q&A: Er entreprenørskabsdrømme ikke for piger?

Ph.d.-studerende Nanna-Katrine Lange er projektleder for forskningsprojektet ‘Diversitet i Entreprenørskab’, som laves i samarbejde med Sociologisk Institut på Københavns Universitet med støtte fra Tietgenfonden. 

Hun forsker i, hvornår skævheden i entreprenørskab opstår, hvorfor den gør det, og hvad vi kan gøre ved det. Du kan høre hende fortælle nærmere om det i videoen her.

Christian Vintergaard, direktør i Fonden for Entreprenørskab, forklarer, hvorfor vi har startet projektet:

“Fonden for Entreprenørskab er Danmarks førende videncenter inden for entreprenørskabsaktiviteter i uddannelsessystemet. Projekter som dette bidrager både til at gøre en forskel i samfundet, men giver os samtidig mulighed for at rådgive på baggrund af et solidt forskningsgrundlag,” siger han.

Hvad er entreprenørskab helt præcist?

Kåre Moberg har en ph.d. i effekten af entreprenørskab i uddannelsessystemet og er forskningsleder hos os. Han definerer entreprenørskabsaktiviteter i uddannelsessystemet som noget, der giver børn og unge evner til at skabe, forandre og gøre en forskel i livet generelt og som innovativ medarbejder eller iværksætter. Derudover handler det om at klæde de unge på med kompetencer som samarbejdsevner, ideskabelse, selvstændighed og lignende.

“Vi ved også fra forskning, at entreprenørskab kan have en gavnlig effekt på pigers selvtillid omkring at være entreprenant. Derfor er vores projekt interessant, når vi samtidig kan se, at der er en ulighed i iværksætteri,” siger han.  

 

 

 

Forskningsprojektet anvender kvalitative og kvantitative metoder og udføres med støtte på 5.488.000 kroner fra Tietgenfonden. Projektet har et netværk af aktører fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og forskningsmiljøer, som giver os mulighed for at levere indsigter både til og fra netværket. Se interviews med nogle af partnerne længere nede på siden.

Øvrige partnere:

Benjamin Wallin Sørensen fra Erhvervsstyrelsen, Vera Rocha fra CBS, Colette Henry fra Institute for small business and entrepreneurship, Regitze Flannov fra Danmarks Lærerforening, Maja Bødtcher-Hansen fra Danske Gymnasier, Jesper Nielsen fra Danske Erhvervsskoler og gymnasier, Søren Smedegaard fra Læreruddannelsens ledernetværk, Felix Weiss fra Danmarks institut for pædagogik og uddannelse (DPU), Thomas Skovgaard fra Center for Grundskoleforskning (SDU), Maria Falk Mikkelsen fra VIVE – Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd og Rikke Johannesen fra VIA.

 

 

 

"Entreprenørskab er ikke kun iværksætteri. Det er en værktøjskasse, der giver mulighed for at handle i en kompleks verden. Derfor er det en selvfølgelighed, at både piger og drenge inkluderes”, siger Freja Brandhøj, chef for iværksætterpolitik i Dansk Erhverv, som er en del af partnerskabet omkring forskningsprojektet.

 

Som Freja Brandhøj siger, ved vi, at virksomheder med kvinder i ledelsen genererer større profit og økonomiske afkast end virksomheder uden (McKinsey & Company, 2015).

"Det er enormt vigtigt, at vi har fokus på kønsdiversitet i entreprenørskab helt fra en tidlig alder. Ellers mister vi talent og gode idéer,” siger Sine Linderstrøm, chef for SMV og Iværksætteri hos Dansk Industri, som er en del af partnernetværket.

Som Sine Linderstrøm nævner, ved vi desuden, at entreprenørskabsundervisning kan være med til at skabe skoleengagement hos eleverne (Moberg, 2014).

"Det er ikke piger og kvinder, der skal ændre sig. Det er omverdenen, som skal holde fast i, at piger og kvinder kommer med en hel masse,” siger Anne Almind Vind, Director of Partnerships i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO), en anden partner i netværket.


Christine Paludan-Müller, uddelingschef i Tietgenfonden


Tietgenfonden støtter entreprenørskab på områder, hvor vi kan se et uforløst potentiale. Det kan vi her.
Vi har brug for mere diversitet blandt iværksættere. Det er med til at skabe innovation og vækst, og det beriger vores samfund, når vi kan få flere kompetencer i spil. Med projektet får vi ny viden, som vi kan bruge til at tackle udfordringen. Det er et vigtigt skridt i retningen mod nye løsninger, som stimulerer interessen for iværksætteri hos flere børn og unge.


Mathias W. Nielsen, Lektor på Sociologisk Institut


Med projektet sætter Fonden for Entreprenørskab fokus på en vigtig og overset problemstilling: det markante vedvarende kønsgab i iværksætteri. For at kunne mindske gabet har vi brug for indgående viden omkring, hvornår og hvordan kønsforskellene i danske børn og unges interesse for entreprenørskab opstår. Derfor er vi på Sociologisk Institut glade for at være en del af projektet.

 

 

 

Status fra Nanna:

Tiden flyver! Her inden sommerferien sker der mange ting i DiE. Jeg er i fuld gang med analyse af interviews og tager så småt hul på at skrive den tilhørende videnskabelige artikel. Den skal formidle de interviewede teenageres syn på iværksætteri, fremtidsdrømme og muligheden for at kombinere de to.

I starten af måneden holdt vi vores andet møde i projektnetværket, hvor vi, udover at diskutere fund fra de 23 interviews, så nærmere på en analyse af, hvad entreprenørskabselever gerne vil arbejde med som voksne. Her er tale om lidt af hvert, fx dyrlæge, politibetjent eller musiker (den udkommer i løbet af sommeren!).

Næste forskningsfase i DiE er et landsdækkende spørgeskema, som udsendes i efteråret, og så har vi desuden travlt med udvikling, løbende vidensformidling og forberedelse af interventionsfasen – som bliver spændende, for her involveres lærere og deres elever i forskningen.

I 2024’s anden forårsmåned fokuserer jeg i min forskningsproces på

  • at gennemføre de sidste interviews med piger og drenge fra skole rundt omkring i landet
  • at analysere de kvalitative data, som løbende transskriberes og systematiseres
  • at dykke ned i teorier og tidligere studier, som er med til at forklare mønstre og fund fra interviewene

Indtil videre er der dukket en masse spændende tendenser op i mine samtaler med de unge mennesker. Meget tyder på, at der er flere ting på spil udover forskelle i troen på egne evner og risikovillighed, som formentlig er de to mest anvendte teoretiske forklaringer på kønsforskelle i iværksætteri hos unge. April bliver en måned i fordybelsens tegn.

Jeg er i gang med første skridt i den eksplorative fase, hvor jeg foretager individuelle interviews med elever i udskolingen fra forskellige skoler rundt i landet. Målet med disse interviews er at lære mere om, hvorfor der tidligt opstår kønnet ulighed i lysten til at arbejde med iværksætteri og entreprenørskab. Interviewene fokuserer på de unges drømme og tanker omkring deres fremtidige arbejde, og hvordan de opfatter iværksætteri som begreb og mulig karrierevej. Jeg interviewer 20 elever i alt, 10 piger og 10 drenge, fra 10 skoler.

Ved udgangen af måneden skulle jeg meget gerne have datamaterialet klar, som derefter skal analyses og danne grundlag for det videre arbejde i projektet.

 

 

 

 

 

 

 

Er du lærer, kunne du tænke dig at teste nye, spændende materialer om diversitet i entreprenørskab og samtidig bidrage til et vigtigt forskningsprojekt? Så vil vi meget gerne høre fra dig. 

Er du forsker eller kommer fra en virksomhed eller organisation, der ønsker at styrke dette initiativ og blive en del af vores voksende netværk? Så vil vi også meget gerne høre fra dig.