Webinar

Crowdfunding - former og muligheder 2024

Er du studerende på en videregående uddannelse eller ungdomsuddannelse og har du startet en virksomhed eller overvejer du at gøre det? så vil du typisk få brug for kapital til at komme i gang eller videreudvikle din idé/projekt/forretning. Crowdfunding kan være en blandt flere veje til finansiering. Men hvordan fungerer det med crowdfunding? Hvilke former findes der? Og kan man bruge det til andet end blot at rejse ekstra finansiering?

 

Deltag i dette webinar og få et hurtigt overblik over de vigtigste ting du skal vide, hvis du overvejer crowdfunding. Du får også mulighed for at stille alle de spørgsmål, du måtte have. På webinaret vil repræsentanter fra Dansk Crowdfunding forening dele ud af deres mange erfaringer og store viden på området.

 

Webinaret er målrettet studerende på videregående uddannelser, som er medlem af Start Up Programme, Ungdomsuddannelser som anvender Company Programme eller Kick-Start Programme og studenteriværksættere, som tidligere har fået et mikrolegat.

 

Se program herunder:

 

Introduktion:

 

1. Hvad er crowdfunding? Parallel til andelsbevægelsen etc.

 

2. De fire hovedformer (donation, reward, lån og investering)

 

3. Generelle fordele og ulemper ved crowdfunding-formerne – indbyrdes og i relation til anden kapital

 

4. Hvem støtter crowdfunding projekterne? (profil af donatorer, backere, långivere og investorer)

 

5. Vigtigste lovgivningsmæssige rammer for de enkelte hovedformer – herunder også moms, skat (både for projekt indehaver og for de der støtter) , forbrugeraftalelovens regler om fjernkøb (webshop), etc.  NB: særligt om skat ved donation!

 

- Specifikt juridiske forpligtelser ved de forskellige typer crowdfunding i relation til myndigheder samt backere/långivere/investorer

6. Links til relevante kilder (platforme, litteratur etc.)


Hvorfor overhovedet overveje crowdfunding?

 

Crowdfunding er meget mere end blot penge!

 

1. Validering (testmarkedsføring til meget lave omkostninger)

 

2. Ambassadører (eksempler på ambassadør effekten)

 

3. Kendskab/synlighed

 

4. Projektindehaver kan i vid udstrækning selv sætte betingelserne (ingen forhandling med backerne, sikkerhedsstillelse ved lån, kapitalandele/værdisætning ved investering)

 

5. Likviditet/cash flow fordelene

 

6. Netværk


Spørgsmål

 

*Undervisere er også velkomne til at deltage.