Webinar

NEIS – et EUD-EUX-netværksmøde om metoder og aktiviteter til undervisningen

Et netværksmøde for dig, der

  • vil med i et netværk om innovations- og iværksætterundervisning på erhvervsuddannelserne
  • har lyst til at deltage i op til ét fysisk og 3 online-møder om året
  • er åben for at udveksle erfaringer med andre
  • har lyst til at udvikle egen undervisning

 

På mødet vil du få

  • viden om brugen af 3 modeller til innovations- og entreprenørskabsundervisningen i en erhvervsuddannelsessammenhæng
  • input fra erfarne undervisere om praktisk anvendelse
  • dialog om mulighederne i din og de øvrige deltageres egen undervisning

Lene Munk Larsen og Trine Søberg, Videncenter for velfærdsteknologi vest og Sosu Fyn præsenterer undervisningserfaringer med brugen af 3 udvalgte modeller, Double Diamond, Designprocesmodellen og FIRE-modellen og lægger op til diskussion blandt deltagerne.


På netværksmødet kommer du til at møde andre deltagere, der kommer fra forskellige dele af landet og forskellige erhvervsuddannelser – og som alle har en interesse i innovation eller iværksætteri i undervisningen.

Deltagelse i mødet forudsætter medlemskab af netværket. Du kan melde dig ind her