E2U - modulkurser i innovation og entreprenørskab for lærere i grundskolen

E2U 

Vil du have inspiration – og blive klogere på at arbejde med I&E i undervisningen? Så tilmeld dig vores ny entreprenørskabsunderviseruddannelse - E2U. Vi har sammen med CFU samlet nogle af bedste ideer og aktiviteter i en uddannelse som foregår både digitalt og fysisk. Det grundlæggende tager vi som webinarer og selvstudie – og vi inviterer så på 3 heldagskurser på CFU, hvor du får inspiration til praksis med hjem. Du bestemmer selv om du vil deltage i et eller flere af de tre kurser på CFU.    

 

Kurset er gratis 

 • Varigheden for de digitale aktiviteter er ca. 4,5 timer 
 • Hver af de tre fysiske moduler varer ca. 6 timer 
 • Tidspunkt og kursusstart - efteråret 2024 
 • Målgruppen er lærere og konsulenter i grundskolen

 

Kontakt  Anders Rasmussen 29 25 06 75 eller Peter Rasmussen 29 16 05 11 for tilmelding eller mere information. 

Indhold på kurset 

Modul 1 28. august 2024. Kl. 14.00 til 15.30 online.

Målet er at deltagerne har en overordnet forståelse af det tværgående tema, I&E i skolen og hvordan det kan indgå i skole og undervisning.

 • Kursusintro
 • Introduktion til I&E i skolen – Grundlæggende teori og praksisfortællinger
 • Hvad kan I&E som en særlig didaktisk form

 

Modul 2 Struktureret Selvstudie anslået tid: 1,5 time.

Målet er at deltagerne opnår en dybere indsigt og kan vurdere og reflektere over I&E i forhold til egen praksis

Centrale tekster:

 • Bekendtgørelse for I&E som tværgående tema
 • Fra drøm til virkelighed
 • Udvalgte vodcasts fra Fondens Taksonomi
 • Gennemgang af et personligt udvalgt materiale
 • Refleksioner og anmeldelser

 

Modul 3A 3. september 2024. Heldagsseminar på CFU KP på Campus Carlsberg

Målet er at deltagerne opnår viden og praksiserfaring med at anvende udvalgte værktøjer – modeller og materialer der er relevante for I&E. Opsamling på Modul 2 med præsentation af refleksioner og anmeldelser.

 3 Workshops

 1. I&E og SkoleGPT. Hvordan kan kunstig intelligens hjælpe lærere og elever i entreprenørielle forløb?
 2. I&E som særlig fagrelevant didaktik og arbejdet med de fire dimensioner i fagene.
 3. Kreativitetstræning og DKP – Retro. Udvikling af og sparring om ideer til egen undervisning.

Udvikling af frivillige initiativer og prøvehandlinger

 

Modul 3B 16. september 2024. Heldagsseminar på CFU UCL i Odense

Målet er at deltagerne opnår viden og praksiserfaring med at anvende udvalgte værktøjer – modeller og materialer der er relevante for I&E.

Opsamling på Modul 2 med præsentation af refleksioner og anmeldelser.

3 perspektiver:

 • I&E som særlig fagrelevant didaktik og arbejdet med de 4 dimensioner i fagene.
 • Projekt- og problembaseret undervisning som proces, introduktion til PBL og udvikling af egne relevante iterationer.
 • Kreativ tænkning og legende tilgange. Udvikling og sparring på ideer til egen undervisning.

 

Modul 3C 19. september 2024. Heldagsseminar på CFU VIA Campus Aarhus C

Målet er at deltagerne opnår viden og praksiserfaring med at integrere I&E i dansk og andre humanistiske fag. Der præsenteres modeller og materialer der er relevante for I&E

Opsamling på Modul 2 med præsentation af refleksioner og anmeldelser

 4 Workshops

 1. I&E som integreret element I danskfaget – danskfagets kompetenceområder og særlig entreprenørielle kompetencer
 2. I&E i Dansk på mellemtrinnet – anvendelsen af kreative teorier og metoder – tekster – medier og produktion
 3. Danskfaget i FIREmodellen – og længerevarende projektforløb i danskfaget udvikling af egne relevante iterationer
 4. 4: Kreativitetstræning og DKP – Retro Udvikling af og sparring om ideer til egen undervisning.

Udvikling af frivillige initiativer og prøvehandlinger

 

Modul 4. Torsdag den 26. september kl. 14.00 til 15.30 online

 

Målet er at motivere deltagerne til fortsat nysgerrighed omkring I&E gennem opsamling, deling og lidt pral i forhold til eventuelle eksperimenter og prøvehandlinger.

Hvordan kommer man videre: præsentation af eksempler på praksis udviklingsprojekter, materialer, ressourcer og netværk.