E2U - modulkurser i innovation og entreprenørskab for lærere i grundskolen

E2U 

Vil du have inspiration – og blive klogere på at arbejde med I&E i undervisningen? Så tilmeld dig vores ny entreprenørskabsunderviseruddannelse - E2U. Vi har sammen med CFU samlet nogle af bedste ideer og aktiviteter i en uddannelse som foregår både digitalt og fysisk. Det grundlæggende tager vi som webinarer og selvstudie – og vi inviterer så på 3 heldagskurser på CFU, hvor du får inspiration til praksis med hjem. Du bestemmer selv om du vil deltage i et eller flere af de tre kurser på CFU.    

 

Kurset er gratis 

 • Varigheden for de digitale aktiviteter er ca. 4,5 timer 
 • Hver af de tre fysiske moduler varer ca. 6 timer 
 • Tidspunkt og kursusstart - efteråret 2024 
 • Målgruppen er lærere og konsulenter i grundskolen

 

Kontakt  Anders Rasmussen 29 25 06 75 eller Peter Rasmussen 29 16 05 11 for tilmelding eller mere information. 

Indhold på kurset 

Modul 1

Webinar på 1,5 time

Målet er at deltagerne har en overordnet forståelse af det tværgående tema, I&E i skolen og hvordan det kan indgå i skole og undervisning.

 • Kursusintro
 • Introduktion til I&E i skolen – Grundlæggende teori og praksisfortællinger
 • Hvad kan I&E som en særlig didaktisk form

 

Modul 2

Struktureret Selvstudie

Målet er at deltagerne opnår en dybere indsigt og kan vurdere og reflektere over I&E i forhold til egen praksis

Centrale tekster:

 • Bekendtgørelse for I&E som tværgående tema
 • Fra drøm til virkelighed
 • Udvalgte vodcasts fra Fondens Taksonomi
 • Gennemgang af et personligt udvalgt materiale
 • Refleksioner og anmeldelser

 

Modul 3 A

Heldagsseminar på CFU UCL

 Målet er at deltagerne opnår viden og praksiserfaring med at anvende udvalgte værktøjer – modeller og materialer der er relevante for I&E.

Opsamling på Modul 2 med præsentation af refleksioner og anmeldelser.

 4 Workshops:

 1. I&E som proces: introduktion til FIRE model, og udvikling af egen relevante iterationer
 2. I&E som særlig relevant fagrelevant didaktik og arbejdet med de 4 dimensioner i fagene
 3. Kreativitetstræning og DKP-retro. Udvikling af og sparring om ideer til egen undervisning
 4. Udvikling af frivillige initiativer og prøvehandlinger

Modul 3 B

Heldagsseminar på CFU VIA

Målet er at deltagerne opnår viden og praksiserfaring med at integrere I&E i dansk og andre humanistiske fag. Der præsenteres modeller og materialer der er relevante for I&E

Opsamling på Modul 2 med præsentation af refleksioner og anmeldelser

 4 Workshops

 1. I&E som integreret element I danskfaget – danskfagets kompetenceområder og særlig entreprenørielle kompetencer
 2. I&E i Dansk i indskolingen – anvendelsen af kreative teorier og metoder – tekster – medier og produktion
 3. Danskfaget i FIREmodellen – og længerevarende projektforløb i danskfaget udvikling af egne relevante iterationer
 4. 4: Kreativitetstræning og DKP – Retro Udvikling af og sparring om ideer til egen undervisning.

Udvikling af frivillige initiativer og prøvehandlinger

 

Modul 3 C

Heldagsseminar på CFU KP

 Målet er at deltagerne opnår viden og praksiserfaring med at anvende udvalgte værktøjer – modeller og materialer der er relevante for I&E. Opsamling på Modul 2 med præsentation af refleksioner og anmeldelser.

 3 Workshops

 1. I&E som proces: Introduktion til FIRE model – og udvikling af egne relevante iterationer
 2. I&E som særlig fagrelevant didaktik og arbejdet med de fire dimensioner i fagene
 3. Kreativitetstræning og DKP – Retro. Udvikling af og sparring om ideer til egen undervisning.

Udvikling af frivillige initiativer og prøvehandlinger

 

Modul 4

Webinar på 1,5 time.

Målet er at motivere deltagerne til fortsat nysgerrighed omkring I&E gennem opsamling, deling og lidt pral i forhold til eventuelle eksperimenter og prøvehandlinger.

Hvordan kommer man videre: præsentation af eksempler på praksis udviklingsprojekter, materialer, ressourcer og netværk.