Netværk for Entreprenørskabsundervisere i Skoler - Grundskole

Efter indmeldelse vil du modtage et link til en mappe i BOX:

Her kan du finde den seneste opdaterede medlemsliste og hente og dele materialer i netværket.

I netværket forventes der en årsaktivitet med et sted mellem 3 og 4 møder om året. Her af 1-2 fysiske og eller online aktiviteter.

Den årlige NEIS-konference på Hotel Svendborg finder sted den første tirsdag og onsdag i oktober måned og sker fælles med Grundskole- og EUD/EUX-netværkene, men der vil blive tid - efter netværkenes ønsker til aktiviteter inden for eget segment.

Som noget nyt vil NEIS konferencen være gratis for aktive medlemmer af NEIS netværket, men et begrænset antal pladser.

Så sæt allerede et kryds i kalenderen og reserver dagen.

Der vil senere komme en mulighed for at tilmelde sig til denne.

Endvidere vil der blive et møde i august mhb. på at planlægge indholdet på NEIS konferencen.

Kontakt: 

Peter Rasmussen 

Mobil: 2916 0511

Email: peter@ffefonden.dk